[Information in English –> About Diku]

Diku – Direktoratet for i internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning – skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. Vi fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer. 

Diku er resultat av at Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU) er slått saman til éi verksemd. Direktoratet er eigd av Kunnskapsdepartementet og arbeider i tillegg for blant andre Utanriksdepartementet, Europakommisjonen og Nordisk ministerråd.

Diku vidarefører oppgåvene frå SIU, Noregsuniversitetet og PKU og har i tillegg fått fleire nye oppgåver. Vi har ansvar for arbeidet med å etablere ein nasjonal arena for kvalitet i høgare utdanning, og har tatt over ansvaret for prestisjeordninga Sentre for framifrå utdanning (SFU).

Ein ny, samla nettstad vil vere klar tidleg i 2019. I mellomtida finn du informasjon om våre tenester og aktivitetar her:

Aktuelt

Diku

Vi er blitt Diku

Diku.no er utviklet og vedlikeholdt av Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU) | Copyright © 2018
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern